Kazimierz Braun

Kazimierz Braun

Reżyser, pisarz, teatrolog. W latach 1967-1974 dyrektor Teatru im. J. Osterwy w Lublinie; od 1975 do 1984 dyrektor Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Jego dorobek artystyczny obejmuje ponad 100 widowisk teatralnych i telewizyjnych.

Do jego najwybitniejszych osiągnięć reżyserskich należy zaliczyć przedstawienia dramatów polskich klasyków: dwukrotną inscenizację "Dziadów" w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu (1978 i 1981), a także sztuk Norwida i Wyspiańskiego oraz autorów współczesnych - Różewicza, Gombrowicza i Mrożka.

Równolegle z praktyką reżyserską Braun zajmuje się historią i teorią teatru. Do roku 1985 Braun był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Po głośnej inscenizacji "Dżumy" Camusa, aktualizującej atmosferę stanu wojennego, Braun zostaje wyrzucony z pracy i zmuszony do wyjazdu za granicę.

Od r. 1985 wykłada jako Visiting Professor w Swarthmore College, University of California, Santa Cruz, a obecnie jest profesorem State University of New York w Buffalo. Reżyseruje w czołowych teatrach amerykańskich (Guthrie Theatre, Minneapolis, Odyssey Theatre, Los Angeles, McCarter Theatre, Princeton i innych).

Kazimierz Braun jest laureatem szeregu nagród artystycznych i naukowych, a w r. 1997 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi R.P.

Profesor Braun jest autorem szeregu sztuk teatralnych, m.in. "Helena - rzecz o Modrzejewskiej", "American Dreams", "Tamara L.", "Promieniowanie - rzecz o Marii Skłodowskiej Curie", "Opowieści Poli Negri", "Tajemnice Ordonki" dobrze znanych publiczności w Toronto, a także publiczności wielu miast Północnej Ameryki oraz Europy, włączając w to również Kraków i Warszawę.

Facebook Twitter Google+ Pinterest